Zapraszamy na dyżury w dniach:

29 maja g. 18.00-19.00 dyżur komendantki i skarbniczki KONSULTACJE I SKŁADKI, ZAŚWIADCZENIA, PYTANIA

5 czerwca g. 18.00 (do ostatniej chętnej)- dyżur komendantki i skarbniczki, WYDAWANIE ZGÓD Serdecznie zapraszamy na ten dyżur, zazwyczaj nie ma kolejek, jest miło i sympatycznie.

12 czerwca od g. 18.30 dyżur komendantki i skarbniczki, WYDAWANIE ZGÓD

19 czerwca od g. 18.30 dyżur komendantki i skarbniczki, WYDAWANIE ZGÓD

Ponieważ dwa ostatnie terminy to zazwyczaj kumulacja i kolejki, zachęcamy do załatwienia zgody wcześniej.


ZAŚWIADCZENIE O BYCIU INSTRUKTORKĄ - Można odebrać je na każdym dyżurze. Prosimy o pisanie na Małopolanki zapotrzebowania na takie, to ułatwi nam ich przygotowanie przed dyżurem.


ZASADY WYDAWANIA ZGÓD:

Komendantka oraz wychowawcy mają opłacone składki za III kwartał 2018.

Gromada lub drużyna ma opłacone składki za III kwartał 2018 (zgodnie z ostatnimi wytycznymi wpłat w gotówce).

Macie zatwierdzony plan pracy (tylko do wglądu), a w nim informacje o wychowawcach oraz zakresy obowiązków kadry oraz podpis hufcowej na raporcie przedobozowym. Od tej AL plany zbierać będziemy elektronicznie.Upewnijcie się, że: Macie wychowawcę na każde 20 harcerek i każde 15 zuchenek w podobozie na każdy dzień obozu.


Dodatkowe wskazówki:

1. Idąc za wymogami RODO, unikajcie wpisywania nadmiarowych danych do planów pracy i planów kursów (PESEL czy adres nie są niezbędne w planach pracy, możecie je przechowywać w książce pracy, wystarczy).

2. Wychowawca ma być harcerką - jeśli nie jest instruktorką, nie działa w żadnej jednostce i nie ma powierzonej rozkazem funkcji należy skonsultować możliwość podjęcia przez nią obowiązków wychowawcy z komendantką chorągwi. We wszystkich takich przypadkach proszę hufcowe o sprawdzenie pod tym kątem kadry.

3. Wychowawca ma mieć zapłacone składki - jeśli jest instruktorką - instruktorskie, jeśli jest przyboczną - płaci z drużyną, jeśli jest to przypadek opisany powyżej - zgodnie z uchwałą okręgu oraz statutem ZHR płaci składki indywidualnie za siebie, w wysokości 13zł miesięcznie i tak samo przynosi potwierdzenie ich opłacenia.

4. W rubryce DOJAZD NA OBÓZ wpisujemy wskazówki jak szukać połączeń transportem publicznym do Waszego zimowiska. Nie interesuje nas jak Wy jedziecie i czy wynajmujecie autokary, ta rubryka ma pomóc wizytacji w chorągwi i w okręgu w szukaniu linii komunikacyjnych - czyli wiecie, że do Rzeszowa jeździ pociąg, a z Rzeszowa są linie autobusów podmiejskich albo busy, albo właśnie nie ma nic i dlatego na wizytację jeśli to tylko własnym autem, albo, że robicie zakupy w Rzeszowie, więc można się z transportem obozowym tam umówić. Wiadomo, że wizytatorka może sama tego poszukać i często i tak tak robi, ale ta rubryka nie ma żadnego innego celu, więc jeśli coś tam wpisywać to z sensem i pożytkiem proszę.

5. Przypominamy, że dla drużyn harcerek wymagana jest uzupełniona pierwsza część arkusza wizytacji przez hufcową.

6. Zgodę odbiera komendantka osobiście (w przypadku zgrupowań może być też kwatermistrzyni).


Aby zaoszczędzić swój czas upewnijcie się, że macie podpis hufcowej na raporcie przedobozowym, zapłacone składki do końca września za drużynę oraz za komendantkę i wychowawców a Wasi wychowawcy są harcerkami lub mają zgodę komendantki chorągwi.


Czuwaj!

Komendantka, Skarbniczka i Sekretarz